top of page

פיקוח

תפקיד הפיקוח באתר הינו לנהל מבחינה מקצועית את הפרויקט מנקודת מבטו של הלקוח.

 

פיקוח מטרתו לוודא שכל הנעשה באתר הינו בהתאם לתכניות העבודה שאושרו, למנוע ליקויים וכשלים בביצוע עבודות השיפוץ והבנייה, מתן פתרונות בזמן אמת בשטח לדילמות העולות במהלך העבודה עצמה ושלא ניתן היה לצפותן מראש וכן מעקב יסודי אחר התקדמות הפרויקט לפי השלבים שנקבעו ובהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו.

 

חלק בלתי נפרד מעבודת הפיקוח הינו ניהול ותזמון פעילותם של בעלי המקצוע השונים, אשר מבצעים את עבודות השיפוץ והבנייה. פיקוח יעיל באפשרותו להעריך ולתכנן את משך העבודה הנדרשת לכל שלב ולתכנן את כניסתם ויציאתם של בעלי המקצוע השונים במטרה לאפשר זרימת עבודה חלקה וצמצום ביטולי זמן מיותרים.

 

פיקוח באתר מעניק ללקוח את השקט הדרוש לו בתקופת השיפוץ.

הפיקוח מונע מהלקוח לשהות פרקי זמן ממושכים ורבים באתר, מונע היעדרויות רבות מעבודה, מונע ליקויים בבנייה ובגמר והתוצאה הסופית היא ביצוע נכון של תכניות העבודה לצד חסכון בזמן והוצאות בלתי מתוכננות על ליקויים וכשלים בביצוע העבודה.

bottom of page